Otrzymywanie tlenu, wodoru i chloru (doświadczenia)

1. Otrzymywanie wodoru

Wodór można otrzymać w wyniku reakcji metali aktywniejszych od wodoru w wyniku reakcji z wodą :

Ba  + 2H2O   ⟶   Ba(OH)2 H2

lub reakcji niektórych metali z kwasami :

Fe  +  2HCl   ⟶   FeCl2  +  H2   

Fe  +  2H+   ⟶   Fe2+  +  H2


➤  Zwróć uwagę na alternatywny zapis  : Fe  +  2H3O+   ⟶   Fe2+  +  H2  +  2H2O    

(i zobacz jak od razu tak zapisana reakcja robi wrażenie trudniejszej. Pierwsze kilka minut na maturze to właśnie umiejętność radzenia sobie psychicznie z tym pierwszym wrażeniem, które niemalże zawsze jest złe).

2. Otrzymywanie tlenu

Tlen można otrzymać w wyniku rozkładu nadtlenku wodoru (w obecności katalizatora, np. jodku potasu)

H2O2 ⟶ H2 + O2

Tlen można także otrzymać w wyniku termicznego rozkładu nadmanganianu potasu. Równanie reakcji zostało przedstawione poniżej :

2KMnO4   ⟶ K2MnO4  +  MnO2  +  O2

Schemat doświadczenia otrzymywania tlenu. Wycinek pochodzi z matury rozszerzonej grudzień 2013 (zadanie 19)

Być może z redoksów pamiętasz najciekawszą reakcję redoks :

5H2O2  +  2KMnO4  +  3H2SO4   ⟶   2MnSO4  +  K2SO4  +  8H2O  +  5O2

3. Otrzymywanie chloru

Chlor można otrzymać w wyniku reakcji nadmanganianu potasu z kwasem solnym :

2KMnO4  +  16HCl   ⟶   2MnCl2  +  2KCl  +  5Cl2   +  8H2O

Ale nie trzeba nawet używać aż tak mocnego utleniacza, tlenek manganu (IV) również sobie dobrze poradzi z tym zadaniem :

MnO2  +  4HCl   ⟶   MnCl2  +  Cl2 ↑  +  2H2O

Leave a Reply

%d bloggers like this: