🙏🏻 Pomóż mi stworzyć najlepszy kurs maturalny z chemii i zgarnij 10% rabatu. Wypełnij krótką ankietę ✍🏻
Znów siadasz do sprawdzianu dzień wcześniej i liczysz na cud?😭 z mapami maturalnymi cuda się zdarzają, sprawdź!😇

MATURY

Zadanie 13 (1 pkt) – [16 maja 2022]

Na tej stronie znajdziesz egzaminy maturalne, które pozwolą Ci na sprawdzenie się w boju przed właściwym sprawdzianem Twojej wiedzy. Powodzenia!

Zadanie 13 (1 pkt) – [16 maja 2022]

Wykonano doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.

Po zakończeniu reakcji w probówce widoczne były bezbarwny roztwór i brunatny osad.

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej przemiany. Uwzględnij, że reakcja zachodzi w środowisku obojętnym.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne napisanie w formie jonowo-elektronowej równania procesu redukcji i równania procesu utleniania.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Równanie procesu redukcji:
MnO4 + 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH    (x 2)
ALBO
MnO4 + 4H+ + 3e → MnO2 + 2H2O    ALBO    MnO4 + 4H3O+ + 3e → MnO2 + 6H2O    (x 2)

Równanie procesu utleniania:
Mn2+ + 2H2O → MnO2 + 4H+ + 2e    ALBO    Mn2+ + 6H2O → MnO2 + 4H3O+ + 2e    (x 3)
ALBO
Mn2+ + 4OH → MnO2 + 2H2O + 2e    (x 3)