Węglowodory

Nazewnictwo alkanów, alkenów oraz alkinów to pierwsza rzecz jeśli chodzi o węglowodory, którą musimy się nauczyć. Tutaj poznasz reguły nazewnictwa, które będą miały zastosowanie do wszystkich związków organicznych.

Rzędowość atomów węgla , ale także innych ciekawych rzeczy, jak alkoholi, amin, czy karbokationów. Wszystko jest tak samo, więc łatwo to zrozumieć.

Właściwości alkanów, alkenów oraz alkinów.

Maturalne reakcje alkanów : alkany są ekstra, bo mamy w sumie dwie reakcje do ogarnięcia.

Reakcje alkenów – jeśli chodzi o węglowodory, to alkeny są dla nas najważniejsze i to tutaj będzie najwięcej reakcji

Reguła Markownikowa – reguły są bezużyteczne jeśli ich nie rozumiesz, ale czy sprostam z jej wytłumaczeniem?

Jak ujarzmić reakcję polimeryzacji? Czyli odpowiedź na problematyczną dla uczniów reakcję.

Jak rozróżnić węglowodory, czyli klasyczne doświadczenie z odbarwianiem wody bromowej i nadmanganianu potasu.

Reakcje alkinów, czyli sama przyjemność, bo wszystko wygląda tak samo jak w alkenach, tylko że zachodzi ,,dwa razy”. Jest tylko jeden wyjątek.

Związki cykliczne. Co mają wspólnego z rollo?

Fluorowcopochodne węglowodorów i śmieszna reakcja Wurtza.

Reguła Zajcewa, czyli przeciwnik Markownikowa.

Węglowodory aromatyczne, czyli takie niby alkeny, a jednak zachowujące się kompletnie inaczej!

Benzen i aromatyczność, czyli kiedy możemy powiedzieć, że związek jest aromatyczny? Czy ma to jakiś związek z zapachem?

Delokalizacja elektronów, czyli opowieść o tym jak koń połączył się z osłem.

Reakcje benzenu, czyli wszystko zebrane w jednym miejscu.

Orto, meta i para, czyli różne miejsca w podstawionym benzenie.

Ćwiczenia z nazewnictwa węglowodorów, czyli wszystko na raz, aby jeszcze raz to przećwiczyć.

Zadania obliczeniowe z węglowodorów, ze spalaniem w roli głównej, a więc organiczna stechiometria.

%d bloggers like this: